ពិតជាជំនាញថែមថយនិងកាត់តមែនមើលហើយធានាសរសើរគំនិតរបស់ពួកគាត់

Loading...

មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យផ្ទាល់អ្នកខ្លះមានជំនាញក្នុងការច្នៃបង្កើតរបស់ថ្មីដើម្បីសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្ស ស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនបានបញ្ចេញនូវស្នាដៃផ្នែកសិល្បៈជាដើម ហើយក្នុងនោះក៏មានកំពូលអ្នកទេពកោសល្យនាំទស្សនីយ៍ភាពថ្មីនិងគួរអោយហួសចិត្ត ។

បានប៉ះកំពូល Eiffel tower
កន្ទុយឆ្មារក្លាយជាប្រមោយដំរី
ធ្លាប់លេងហ្គេម Mario ប្រាកដជាមើលយល់
Spider-Man ត្រូវជាមួយសំបុកពីងពាង
ចុម Cheetah ជ្រែដូចម៉ូតូ

the fog covering downtown minneapolis this morning

A post shared by Brock Davis (@brockdavis) on

Loading...

#photoshopbattles

A post shared by Gizmo (@papafost) on

Loading...