កូរទៀតហើយ! កំពូលអ្នក Cosplay ថៃបង្ហាញឈុត Cosplay ថ្មីៗដែលប្រើប្រាស់របស់ថោកៗ

Loading...

បើសិនជាអ្នកចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានរបស់ចង់ដឹងកន្លងមកប្រិយមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញពីការស្លៀកពាក់ Cosplay របស់តារា Cosplay ថៃដែលមានរហ័សនាមថា Lowcostcosplay ។

Lowcostcosplay មានឈ្មោះពិតថា Anucha “Cha” Saengchart គឺជាអ្នក Cosplay ដ៏ល្បីឈ្មោះលើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ដែលខុសពីអ្នក Cosplay ដទៃ ត្រង់គាត់មិនបានប្រើប្រាស់សំលៀកបំពាក់ថ្លៃ និងកែច្នៃឲ្យដូចនឹងតួអង្គដើមនោះទេ ប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ការច្នៃប្រឌិត ហើយប្រើប្រាស់របស់ថោក បង្កើតជាឈុត Cosplay ដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យអស់សំណើច ។

តោះមកទស្សនាឈុត Cosplay ថ្មីៗរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

Loading...

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

៤១

៤២

៤៣

៤៤

៤៥

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...