10 យ៉ាងប្លែកៗពីប្រទេសជប៉ុនដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឮពីមុនមក

Loading...

ជប៉ុនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានការរស់នៅនិងវប្បធម៍ប្លែកផ្សេងខុសពីប្រទេសដទៃច្រើន ។ ត្បិតថាប្រទេសឈានមុខគេផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ប៉ុន្តែជនជាតិមួយនេះរស់នៅប្រកាន់នូវវប្បធម៍របស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អបើទោះជាមានការប្រែប្រួលខ្លះៗក្តី ។

ការរស់នៅប្លែកពីគេព្រមជាមួយបាតុភូតផ្សេងៗ អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំណុច១០យ៉ាងខាងក្រោមនេះ៖

១. ជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានអត្រាធ្វើអត្ដឃាតខ្ពស់បំផុតលើលោក

២. ក្នុងមួយឆ្នាំ ជប៉ុនរងការរញ្ជួយដីជាមធ្យម១៥០០ដង

៣.ការញាំសាច់សេះឆៅជារឿងធម្មតារបស់ជនជាតិជប៉ុន

៤.ការសុំកូនប្រុសពេញវ័យយកទៅចិញ្ចឹមជារឿងធម្មតា៖ ពិភពលោកខាងក្រៅតែងតែសុំកូនចិញ្ចឹមនៅពេលជាទារកឬកូនក្មេង ប៉ុន្តែជប៉ុនអាចសុំមនុស្សប្រុសពេញវ័យមកជាកូនចិញ្ចឹមបាន។

Loading...

៥.ការនិយាយទាក់ទងនិងសកម្មភាពផ្លូវភេទមួយចំនួន ជប៉ុនដូចជាបើកចំហរជាងប្រទេសដទៃ

៦.សមាជិកគ្រួសារជប៉ុនអាចងូតទឹកអាងបន្ទាប់គ្នាបាន(ប្រហែលជាសម្រាប់គ្រួសារសន្សំទឹកប៉ុណ្ណោះ)

៧.ការញាំអាហារស្រូបសម្លេងលឺៗ ជារឿងធម្មតានៅជប៉ុន

៨.ផ្លូវនៅជប៉ុនច្រើនពេករហូត គ្មានឈ្មោះដាក់អោយ

៩.ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសសម្បូរមាស៊ីនលក់អាហារ និងភេសជ្ជៈ ស្វ័យប្រវត្ត

១០.កីឡាBaseballជាកីឡាពេញនិយមបំផុត

ប្រភព៖ Toptenz

Loading...