ទោះជាវ័យចំណាស់ម្ដេចក្ដីតែក្ដីស្រលាញ់ពួកគាត់នៅតែអាចរក្សា

Loading...

ការបង្កើតក្ដីស្រលាញ់ប្រហែលជាងាយស្រួលប៉ុន្តែការរក្សាក្ដីស្រលាញ់អោយនៅឋិតឋេរយូរអង្វែងមិនជារឿងងាយឡើយទោះជាអ្នកជាប្ដីប្រពន្ធនិងគ្នាក៏ដោយ តែយ៉ាងណាការបន្តអនុគ្រោះនិងភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានិងគ្នាទើបអាចរក្សាក្ដីស្រលាញ់នោះបានយូរអង្វែង ។

Loading...

Loading...