១២ សន្លឹកឆ្លុះបញ្ចាំងការពីការពិតគួរឲ្យសង្វែក ដែលកើតឡើងដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សចំពោះធម្មជាតិ

Loading...

អ្នកប្រហែលជាបានដឹងរួចមកហើយថាធម្មជាតិ និងសត្វព្រៃកំពុងតែត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែមហិច្ចតារបស់មនុស្ស គេកាប់ គេសម្លាប់ ដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងសេចក្ដីសុខផ្ទាល់ខ្លួនភ្លេចគិតទៅដល់ប្រយោជន៍រួមនៃមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោក ឯខ្លះវិញមិនត្រឹមតែមិនជួយថែរក្សានោះទេ ថែមទាំងបំផ្លាញដោយប្រយោលទៀតផង ។

ដោយសារតែបែបនេះហើយពិភពលោកយើងក៏បានជួបនូវបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចជា បញ្ហា បំរែបម្រួលអាកាសធាតិ ការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដី គ្រោះទឹកជំនន់ និង ខ្យល់ព្យុះ ជាដើម ចំណែកឯសត្វព្រៃមួយចំនួនក៏ជិតផុតពូជផងដែរ ដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៉ី។

រូបទាំង 12 សន្លឹកខាងក្រោមនេះនឹងឆ្លុះបញ្ជាំងពីការពិតដ៏គួរឲ្យសង្វេគទាំងនោះ ៖

#1

#2

#3

Loading...

#4

5#

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

ប្រភពរូបភាព ៖ Facebook

Loading...