រូបភាពប្លែកដែលគេថតបាននៅឯព្រលានយន្តហោះ

Loading...

ធម្មតានៅព្រលានយន្តហោះគឺមានមនុស្សច្រើន មានទាំងអ្នករង់ចាំឡើងយន្តហោះ មានទាំងអ្នកចាំទទួលសាច់ញាតិ ហើយអ្នកដែលទើបតែធ្វើដំណើរមកដល់ជាដើម យ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរង់ចាំមនុស្សតែងតែបញ្ចេញសកម្មភាពប្លែកៗ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលទៅរង់ចាំហើយយន្តហោះត្រូវពន្យារពេលពួកគាត់ប្រាកដជាមានអារម្មណ៍ធុញថប់ខ្លាំងដូចនេះហើយពួកគេក៏បញ្ចេញសកម្មភាពប្លែកៗ ។

ជួយបកប្រែផងទៅមុខឬទៅក្រោយ

Loading...

Loading...