រូបគំនូរកំប្លែងៗដែលលើកយកលទ្ធភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលល្អ បើសិនជាអាចប្រើក្នុងជីវិតពិតមិនដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេ

Loading...

យើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាលទ្ធផលភាពវាមិនអាចប្រើគ្រប់យ៉ាងទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវិតពិតផ្ទាល់នោះទេ ដូចនេះទើបមនុស្សម្នាក់ស្រមៃគូរពីចំណុចពិសេសមួយចំនួនរបស់បច្ចេកវិទ្យាហើយយកវាមកប្រើក្នុងជីវិតពិតមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេ ។

ដាស់តឿនជាមុនអោយដឹងថាមានឈុតស្នេហា

បើអាចដាក់ Silent បានល្អដែរអត់

មុននិងផុសប្រាកដចិត្តអត់

ប្រាប់អោយដឹងកុំស្ដាប់ក្នុងទីសាធារណៈ

Loading...

ចាំដល់ទៅ២០នាទី បង្ហួសអោយលឿនឆាប់បានញាំុ

អ្នកស្រវឹងហើយកុំអោយច្រឡំខលទៅគេផ្ដេសផ្ដាស ដូចនេះមានតែលេខ Taxi និង មិត្តជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះ

ឥទ្ធិពលនៃការទទួលបាន Unlike លើបណ្ដាញសង្គម

បើអាចប្រើ Ctr+Z បានម្យ៉ាងដែរតើស

Loading...