អ្វីដែលអ្នកធ្លាប់គិតទុកនិងធាតុពិតគឺអាចនិងមានការខុសប្លែកគ្នា

Loading...

ធម្មតាពេលនិយាយដល់បុគ្គលដែលមានឋានៈឬតួនាទីខ្ពស់ៗ អ្នកគ្រប់គ្នាប្រហែលគិតឃើញតែលើភាពអស្ចារ្យជាក់ស្ដែងពេលគិតមហាសេដ្ឋីអ្នកនិងឃើញថាពួកគេសុទ្ធតែហឺុហា ហើយបើគិតដល់មន្តី្រប៉ូលីសអ្នកគ្រប់គ្នាប្រហែលគិតឃើញតែពីទឹកមុខបែបមឺុងម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណារូបទាំងនេះអាចប្ដូរទស្សនៈខ្លះរបស់អ្នក ។

មហាសេដ្ឋី

សេដ្ឋីមិនប្រាកដថាហឺុហានោះទេ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នកខាងស្ដាំគឺលោកស្រី Amy Mainzer ជាបុគ្គលិករបស់ NASA

មន្ត្រីប៉ូលីស

អ្នកប្រហែលជាគិតថាប៉ូលីសសុទ្ធតែមើលទៅមុខមាំគ្រប់ពេល

អ្នកសរសេរ Program

អ្នកខាងស្ដាំគឺ Roman Ivanov គាត់គឺជាប្រធានផ្នែក website developer មួយរូប

ព្រះនាងម្ចាស់

គ្រូបង្រៀន Yoga ( មិនមែនសុទ្ធតែស្គម )

អ្នកខាងស្ដាំគឺ Yasmin Stanley នាងគឺជាគ្រូបង្រៀន Yoga មួយរូប

តារា Rock

Loading...

វេជ្ជបណ្ឌិតដ៏ជំនាញ

រូបស្ដាំគឺលោក Daniel Prado ជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកប្រពន្ធ័ប្រសាទនៅប្រេស៊ីល

គ្រូបង្រៀន

អ្នកជិះម៉ូតូធំ

នារីដែលមានមុខមាត់ដូចជា Barbie

#TeamRSP #goMETAL #HongKong

A post shared by Julia Vins | Muscle Barbie (@julia_vins) on

Loading...