២២ សន្លឹកឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមបច្ចុប្បន្ន និងរឿងពិតមួយចំនួន បានមើលប្រាកដជាភ្លឺភ្នែក

Loading...

អ្នកអាចមិនដឹងឬមិនចាប់អារម្មណ៍ថាតើអ្វីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយអ្វីដែលជាការពិតដែលយើងមិនអាចប្រកែកបាន ប៉ុន្តែតាមរយៈគំនូរទាំង ២០ សន្លឹកខាងក្រោមនេះ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្លឺភ្នែក និងដឹងខ្លួនថាគ្រប់យ៉ាងដែលបង្កប់នៅក្នុងគំនូរទាំងនេះហាក់ដូចជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គម ដែលអ្នកបានឃើញ ឬបានជួប ។

១. បើគ្មានការប្រែប្រួល អនាគតនេះគឺជាពានរង្វាន់ដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកឈ្នះចង់បាន

២. មនុស្សល្អសម័យ Facebook មួយចំនួន ល្អតែមុខកាមេរ៉ា

៣. ទង្វើរបស់មនុស្សមួយចំនួនអាចបំផ្លាញជំរក និងជិវិតរបស់ពួកវា បើសិនជាអាចពួកវានឹងរក្សាបរិស្ថាននេះជំនួសអ្នក

៤. នេះជាស្ថានភាពដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងស្ថិតនៅ

៥. ទីក្រុងដែលពោរពេញដោយផ្សែងពុល សូម្បីតែរូបចំលាក់ក៏ពុលដែរ

៦. ការប្រកួតគ្នារវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិ

៧. នេះជាអ្វីកំពុងកើតមានឡើងក្នុងពិភពលោក

៨. មិនមែនទាំងអស់ តែមិនមែនមានន័យថាគ្មានពេទ្យបែបនេះ

៩. ស្លាប់មិនសំខាន់ សំខាន់បានកុំឲ្យទូសព្ទ័ត្រូវការបញ្ចូលថ្ម

Loading...

១០. ដើម្បីលុយ និង ឥទ្ធិពលនៃលុយ

១១. គ្មានព្រៃ ស្មើនឹងគ្មានសត្វព្រៃ

១២. ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ

១៣. មេឃ ហើយនិងដី

១៤. វាជារឿងពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាន

១៥. មនុស្សភាគច្រើននៅសម័យនេះ

១៦. ទាល់តែមានលុយទើបអាចអង្គុយកៅអីនេះបាន

១៧. អនាគតរបស់សៀវភៅនឹងត្រូវស្លាប់ក្រោមដៃ Smart Phone

១៨. មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍របស់នៅខាងក្រៅ

១៩. ឥទ្ធិពលនៃការសិក្សារ

២០. អ្នកដែលចេះជាងគេពេក នឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងសម័យនេះ

២១. ទូសទ្សន៍លាងខួរក្បាលអ្នកហើយ

២២. មនុស្សសុខចិត្តស្ដាប់ពាក្យពិរោះតែកុហក ជាងស្ដាប់ពាក្យគ្រោកគ្រាតតែត្រឹមត្រូវ

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...