30សន្លឹកនេះនឹងអាចបញ្ជាក់អ្នកបានថាសមុទ្រគួរឲ្យខ្លួច រឺក៏អត់ ?

Loading...

សមុទ្រគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តទៅកម្សាន្ដដែលទំនេរ រឺសំរាកពីការងារ ។ សមុទ្រជាកន្លែកដែលសំបូរទៅដោយមច្ឆារជាច្រើនប្លែកៗ ដែលខ្លះមើលទៅគួរឲ្យខ្លាច នឹងខ្លះទៀតគួរឲ្យស្រលាញ់ តែកុំភ្លេចណាសមុទ្រក៏ជាកន្លែងមួយដែលមានគ្រោះបំផុតដែរ មានមនុស្សមិនតិចនាក់ទេដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រដោយសារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗគ្នាគួរឲ្យខ្លាចជាច្រើន។ 30សន្លឹកខាងក្រោមនេះនឹងអាចបញ្ជាក់អ្នកបានថាសមុទ្រគួរឲ្យខ្លួច រឺក៏អត់ ?

1. តើគួរឲ្យខ្លាចដែរទេ ?

2. អន្លង់សមុទ្រដែលគួរឲ្យខ្លាច សាកស្រម៉ៃមើលថាបើធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងតើអាចនឹកទៅជាយ៉ាងណា

3. ប៉ិសតែដាច់ជើងទៅហើយ

4. មើលទៅសុតតែជាគ្រោះថ្នាក់

5. យើងមិនដឹងថាក្រោមទឹកវាធំប៉ុណ្ណារទេ

6. មើលទៅសមុទ្រមិនមែនជាកន្លែងដែរសំរាប់មនុស្សទេ

7. មិនដឹងជាស្អីឲ្យប្រាកដ

8. មើលទៅថាជាអ្វីឲ្យប្រាកដ

9. ពួកគាត់ចង់លេងទឹកសមុទ្រ

10. សំរាប់អ្នកមិននៅលើទូកនោះប្រហែលជាគិតថាស្រស់ស្អាតហើយ តែបើនៅលើទូកវិញប្រហែលជាស្អាតដែល តែលេចនោមស្អាត

Loading...

11.

12.

13.

14.

15. អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាអ្នកខ្លាចរឿងទាំងនេះទេ

16. ចុមរបស់នរណាគេហ្នឹង

17. សមុទ្រគឺអស្ចារ្យនិងគួរឱ្យខ្លាច

18. ងូតទឹកសមុទ្រម្ដងមើល

19.

20.

21.

22. សមុទ្រមិនមែនមានតែត្រីនោះទេ

23. ពេលដែលអ្នកទៅដល់អាណាចក្រក្ដាម

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

ប្រភពៈ wtfintheworld

Loading...