20+សន្លឹកដែលបង្ហាញឆ្កែក៏ចេះកូម្ចាស់ដែរ

Loading...

ឆ្កែគឺជាសត្វចិញ្ចឹមមួយប្រភេទដែលមានសេចក្ដីស្រលាញ់ម្ចាស់ជាខ្លាំង ជាមិនត្រឹមតែជាអ្នកផ្ទះតែមួយមុខនោះទេ តែវាក៏ជាមិត្តស្និទស្នាលម្នាក់ផងដែរ ។ ពេលខ្លះវាតែងតែព្យាយាមបញ្ចេញនូវកាយវិការដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាស្រលាញ់អ្នកជាខ្លាំង តែខ្លះមើលទៅវាដូចជាកំពុងច្រើនជាង ៕

Loading...

ប្រភពៈ Brightside

Loading...